Utbalansering / innregulering

Hvorfor er det viktig med ett korrekt utbalansert ventilasjonsanlegg?

Et korrekt utbalansert ventilasjonsanlegg er svært viktig med tanke på hvordan inneklimaet oppleves. Kort fortalt er det å innjustere luftmengder ventil mot ventil, slik at luften fordeler seg som prosjektert, et must for hvordan inneklimaet oppleves. Ved feil innjustering vil brukere oppleve dårlig komfort, høyt lydnivå, trekkvirkninger og unødvendig høyt energiforbruk. KlimaTeam har lang erfaring med innregulering og kan vise til referanser som bl.a. St.Olav Hospital, Politihuset i Trondheim m.m.

Om en byggherre investerer aldri så mye i ett nytt ventilasjonsanlegg vil dette være mer eller mindre bortkastet om ikke innregulering er utført korrekt.

Alle ventiler og målepunkt får sin egen ID. Dette gjør at man slipper å finne frem protokoller og tegninger for å lokalisere prosjekterte verdier ved senere kontroll.

Protokoller med alle data og verdier.

Måleutstyr som foretrekkes er Alnor og Swemair 3000. Kalibreringsertifikat medfølger ved alle målinger.