Ta inneklimaet på alvor! Hvorfor? Og hva kan gjøres?

Dette er indikasjoner på dårlig inneklima. På arbeidsplassen kan det føre til synkende produktivitet, mistrivsel og fravær. Dårlig inneklima gir også økt risiko for hjerte- og karsykdommer, lungekreft, allergier og luftveisinfeksjoner, i følge Folkehelseinstituttet.

Hva skyldes dårlig inneklima?

Som oftest er årsaken at det ikke blir tilført nok frisk luft på riktig måte. Luften kan være feil fordelt (feil utbalansering).

Problemene kan også skyldes for lite kapasitet på ventilasjonsanlegget, eller at andre varmeelementer påvirker hvordan inneklimaet oppleves. (Sol, radiatorer og datautstyr m.m. er kjente eksempler.)

Hva kan KlimaTeam bistå med?

KlimaTeam har lang erfaring av installasjon, service, kontroll og utbalansering av ventilasjonsanlegg.
Ved hjelp av måleinstrumenter og termografi kan vi på en enkel måte avdekke årsaken til de fleste problemer som er knyttet til dårlig inneklima.

Mange bedrifter kaster bort store summer på tiltak som ikke gir effekt. Dermed fortsetter plagene og ubehaget år etter år.  Ved å bruke KlimaTeams ekspertise, kan tiltak settes inn der de virkelig gir effekt, og problemene kan løses en gang for alle.